Сільське Товариство "Зелений простір"

Gosia Kowalska

Наше Товариство було зареєстроване у травні 2006 року. Це незалежна громадська організація, що об’єднує людей, яким близькою є ідея збереження традиційного характеру села, з його багатою культурою і природними багатствами, активізація його мешканців як і гармонійний суспільний і економічний розвиток.

Ми мріємо про те, щоб кожне село перетворилось у переповнений життям мікрокосмос, із збереженими міцними суспільними зв'язками, а всі дії були сповнені пошаною до природи і досягнень попередніх поколінь.

Ми впевнені, що це можливо, якщо до нашої ідеї приєднаються інші люди.

Сільське Товариство "Зелений простір"

Aдреса
Stowarzyszenie Wiejskie "Zielona Przestrzen"
Grabowo 55
78-425 Bialy Bor
Poland
Email info@zielona.org
KRS
(номер державного судового реєстру)
0000256601
REGON
(статистичний номер)
300312351
NIP
(ідентифікаційний податковий код)
7811784772
Bank PL 38 2130 0004 2001 0392 5716 0001
Volkswagen Bank Polska S.A.

Наші цілі

Витяг зі статуту:

 • створення відкритого громадянського суспільства і підтримка розвитку села згідно з правилами врівноваженого розвитку
 • вирівнювання шансів , запобігання безробіттю серед мешканців села
 • протидія дискримінації людей, особливо з приводу статі, віросповідання, інвалідності, національності, віку чи статевої орієнтації
 • охорона прав жінок а також діяльність спрямована на їх рівноправність із чоловіками
 • підвищення рівня екологічної свідомості суспільства на сільських теренах
 • пропагування ідеї екологічного сільського господарства, а також несільськогосподарських форм діяльності на селі
 • популяризація здорового способу життя і дружелюбного ставлення до навколишнього середовища
 • пробудження у мешканців їх регіонального утотожнення, підтримка народної і культурної спадщини
 • діяльність спрямована на суспільну інтеграцію інвалідів
 • сприяння розвитку освіти на селі
 • виступ з культурно-освітніми і художніми ініціативами, їх пропагування і популяризація
 • організація і поширення волонтаріату