Venkovské sdružení "Zelený Prostor"

Gosia Kowalska

Naše Sdružení bylo registrováno v květnu 2006. Je to nezávislá, non-vládní organizace sdružující lidi, kteří sdílejí myšlenku na zachování tradičního charakteru vesnice pospolu s její kulturním a přírodním bohatstvím, harmonický ekonomický a sociální rozvoj a animace společnosti.

Máme sen, aby každá vesnice byla jako mikrokosmos pulsující životem, se silnými sociálnými vazbami a kde všechny akce jsou plné respektování přírody a předchozích generací.

Věříme, že to je možné, pokud ostatní budou sledovat náše myšlenky.

Venkovské sdružení "Zelený Prostor"

adresa
Stowarzyszenie Wiejskie "Zielona Przestrzen"
Grabowo 55
78-425 Bialy Bor
Poland
email info@zielona.org
soudní rejstřík 0000256601
DIČ 300312351
IČO 7811784772
bank PL 38 2130 0004 2001 0392 5716 0001
Volkswagen Bank Polska S.A.

Naše cíle

výpis ze statutu:

 • budování otevřené občanské společnosti a podpora vývoje vesnice v souladu s principy udržitelného vývoje,
 • vyrovnání šancí a prevence nezaměstnanosti venkovských obyvatelů,
 • předcházení diskriminace, zejména z důvodu pohlaví, náboženství, zdravotního postižení, národnosti, věku, sexuální orientace,
 • prosazování a ochrana práv žen a aktivita pro rovnosti žen a mužů,
 • zvýšení ekologického povědomí ve venkovských oblastech,
 • popularizace pojmu ekologického zemědělství a dalších činnosti ve venkovských oblastech,
 • propagace zdravého životního stylu a přátelského vztahu k přírodě,
 • podpora regionální identity a propagaci kulturního a přírodního dědictví vesnic,
 • podpora sociální integrace osob se zdravotním postižením,
 • podpora venkovského školství,
 • zvedání, realizace a propagace vzdělávacích, kulturních a uměleckých iniciativ,
 • podpora a organizace dobrovolnictví.